Veiling voorwaarden

Natuurlijk zijn er enkele spelregels om mee te doen aan de veilingen. Voor zowel de koper als de verkoper zijn er een aantal regels en verplichtingen. Door aan de veiling mee te doen verklaar je hiermee akkoord te gaan.

Zowel de verkoper als de koper dienen op de site gergistreerd te zijn. De verkoper doet dit doormiddel van het invullen van het aanmeldings formulier. De koper dient zich te registreren voordat een bod kan worden uitgebracht.
de persoonsgegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld en dienen uitsluitend voor het functioneren van de veilingsite.

Na het aflopen van een veiling zal in eerste instantie slechts het email adres van de koper beschikbaar worden gesteld aan de verkoper zodat er tussen hen definitieve afspraken omtrent de levering en betaling gemaakt kunnen worden.
Bij ingebreke blijven van één van de partijen kunnen op verzoek de n.a.w. gegevens beschikbaar worden gesteld aan de tegenpartij. Bij een dergelijk verzoek zullen beide partijen altijd op de hoogte worden gesteld van de aanvraag.

De duur van de veiling is één maand. Op verzoek kan de veiling éénmalig worden verlengd met eenzelfde termijn.

De verkoper:
De verkoper verklaard dat het artikel dat hij/zij aanbiedt ter veiling voldoet aan de in de omschrijving gestelde eigenschappen.

Minimaal 25% van de opbrengst van de veiling zal worden geschonken aan het goede doel dat in het formulier is opgegeven en hiervan zal bewijsmateriaal beschikbaar worden gesteld aan The Silent Force.

Alleen “werkende” voorwerpen kunnen worden geveild. LP’s met krassen kunnen worden aangeboden maar dit moet DUIDELIJK worden vermeld in de omschrijving. Dit geldt ook voor beschadigde DVD’s en CD’s.

Het hoogste bod is het bedrag waarvoor het artikel uiteindelijk wordt verkocht. Dit bedrag mag enkel en alleen worden vermeerderd met de verzendkosten. Enige andere toeslag of verhoging van het geboden bedrag is niet toegestaan.

Het artikel bevindt zich in de staat zoals in het formulier is aangegeven. Is het artikel van een mindere kwaliteit dan opgegeven in het formulier dan mag het door de koper worden geweigerd en zal het eventueel (aan)betaalde bedrag worden teruggestort en is de koper gevrijwaard van elke financiele verplichting.

Indien ik op het formulier een minimum prijs heb aangegeven, ben ik niet verplicht het aangebodene te verkopen voor een prijs lager dan het minimum bedrag. Is het bedrag echter gelijk aan, of hoger dan het minimumbedrag, dan is levering tegen het geboden bedrag verplicht.

Ik vrijwaar The Silent Force van elke aansprakelijkheid voor de door mij ingebrachte veilingen en voorwerpen. Eventuele klachten en vragen gesteld aan The Silent Force naar aanleiding van mijn veilingen zullen direct aan mij worden gemeld en zal ik correct afhandelen. De rol van The Silent Force is slechts bemiddelend en vrij van alle aanprakelijkheden en verantwoordelijkheden.

De koper:
Bieden is niet vrijblijvend. Heeft de bieder het hoogste bod uitgebracht dan is de bieder verplicht het artikel te kopen en het geboden bedrag aan de verkoper te betalen. Het geboden bedrag is exclusief eventuele verzendkosten, deze worden apart door de verkoper in rekening gebracht. Andere toeslagen dan de verzendkosten mogen niet worden berekend.

Koper verplicht zich het geboden bedrag, eventueel vermeerderd met de verzenkosten, per omgaande te voldoen aan de verkoper. De verkoper is verplicht het aangeboden artikel per omgaande te versturen aan de koper.

Heeft de verkoper bij aanmelding van het kavel een minimumbedrag opgegeven, dan hoeft het artikel niet voor een lager bedrag verkocht te worden en bestaat er geen verkoop verplichting. Is het bod gelijk aan, of hoger dan het minimumbedrag, dan is de verkoper verplicht het artikel te leveren voor het geboden bedrag.

De overeenkomst is tussen verkoper en koper, The Silent Force is geen partij in de transactie en is door koper en verkoper volledig gevrijwaard van elke vorm van aansprakelijkheid. Ook kan The Silent Force niet aansprakelijk worden gesteld voor de staat van de aangeboden artikelen, de betalings verplichting van de koper en de leverings verplichting van de verkoper.
De rol van The Silent Force is beperkt tot het beschikbaar stellen van deze site.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *