Bestuursmededeling

Beste TSF leden,

Zoals jullie ondertussen hebben kunnen vernemen, maken jelle en Diny geen deel meer uit van de TSF crew. Tijdens de laatste bestuursvergadering op zondag 11 december hebben we hier met het voltallige bestuur, inclusief Jelle en Diny over gesproken en zijn we unaniem tot deze beslissing gekomen.

Vandaag hebben we dit per mail officieel aan Jelle en Diny bevestigd, het besluit is echter in aanwezigheid en met instemming van alle crewmembers en bestuursleden genomen.

Alle activiteiten georganiseerd door TSF zijn altijd door het voltallige bestuur en crew georganiseerd en uitgevoerd. In deze werkwijze zal niets wijzigen.

Als bestuur betreuren wij het dat we twee zeer gemotiveerde mensen moeten laten gaan maar respecteren deze beslissing.

Van deze gelegenheid willen wij tevens gebruik maken om Jelle en Diny te bedanken voor al het werk dat zij voor de fanclub hebben gedaan en wensen hen erg veel succes met hun verder activiteiten en weten zeker dat onze wegen zich nog regelmatig zullen kruisen.

Het TSF bestuur.

Comments are closed.